ZinSpelen lezing: Vrede op Aarde

ZinSpelen lezing: Vrede op Aarde

Samen met onze collega’s van andere nieuwswebsites maken wij het nieuws van Gouda en omgeving. Wij delen de interessante nieuwsberichten van onze collega’s zodat jij op de hoogte blijft van al het nieuws.

De Ark heeft het volgende bericht gedeeld op 2024-05-13:  Op woensdag 29 mei 2024 zal De Ark in Reeuwijk de bekende schrijver en theoloog Stefan Paas verwelkomen voor een ZinSpelen lezing over zijn nieuwste boek "Vrede op Aarde".

In dit boek "Vrede op Aarde" deelt Stefan Paas niet alleen zijn inzichten over het geloof, maar brengt hij ook een persoonlijk verhaal naar voren. Hij vertelt over zijn opgroeien in een kerkelijk gezin en zijn eigen spirituele ontwaking kort voor zijn 19e verjaardag. Paas wil de vraag over hoe God Zijn redding uitwerkt van onderop belichten, dus niet vanuit theologische concepten, maar vanuit ervaring en geleefd geloof.

Bij protestantse christenen is de eenzijdige focus op het 'verticale': redding en een relatie met God. Hij mist vaak de aandacht voor het 'horizontale': 'Alles wat gaat over de zorg voor deze aarde, voor de schepping en voor andere volken wordt al snel secundair. Op zijn best is dat een kwestie van heiliging; als je eenmaal bekeerd bent, kun je je daarmee gaan bezighouden.'

Het protestantse geloof is vooral verbonden met een bepaalde christelijke cultuur, nl die van het moderne Westen, waarin de westerse variant van het christendom wereldwijd werd uitgevent in het spoor van de kolonisatie met zijn effect ten tijde van de slavernij.

Het belerende eenrichtingsverkeer van de christenen moet worden losgelaten ten goede van een werkelijke dialoog aangaan. Nog belangrijker is volgens Paas een ander inzicht, namelijk dat we Gods heilzame aanwezigheid in de wereld leren opmerken. De wereld is geen 'slechte' plaats. Bekering is niet je afwenden van de 'boze' wereld, maar je op een nieuwe manier tot de wereld verhouden. De wereld is daar waar ons leven zich afspeelt en waar God zich laat kennen, juist op de 'dode plaatsen', daar waar niets is, waar alles de andere kant op wijst, en waar de onmacht ons overspoelt.

Over de schepping en vrede zegt Paas: "Vrede in de Bijbel is typisch sociale vrede; we vinden er weinig over vrede als gevolg van het je terugtrekken uit de wereld, of over 'vrede in je hart'. Bij shalom gaat het over liefdevol samenleven, met medemensen en andere schepselen.

Tijdens de lezing zal Paas perspectief bieden dat inspirerend kan zijn voor moderne gelovigen. Dit evenement biedt een unieke kans om te leren van een vooraanstaande denker op het gebied van theologie en geloof. Het belooft een boeiende avond te worden, zowel voor gelovigen als voor mensen die nog zoekende zijn.

Stefan Paas is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Vaste gastheer bij de Ongelooflijke Podcast.

Woensdag 29 mei 2024 aanvang 20.00 uur

Kerkelijk centrum 'De Ark' 't Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug

Toegang 5 euro

https://pgdeark.nl/gemeente-2/zinspelen/.

Lees het volledige nieuwsbericht hier en word doorgeleid naar de website van De Ark.

Deel dit bericht:

Redactie Goudakrant

Welkom op de externe berichten pagina van Goudakrant. Ik verzamel allerlei interessante, leuke en nuttige nieuwsberichten voor je. Veel leesplezier!

  1. ZinSpelen lezing: Vrede op Aarde

Nog meer externe nieuwsberichten